More Website Templates @ Templates.com!

ODBIOR INSTALACJI

Wszystkie instalacje domowe, które zostaną wykonane przed oddaniem do eksploatacji, powinny przejść szczegółową kontrolę. W przypadku instalacji gazowych, elektrycznych i kominowych, szczegółowy zakres badania jest regulowany przez przepisy. Wymaga tego Prawo budowlane, w myśl którego właściciel budynku powinien przynajmniej raz na pięć lat skontrolować stan techniczny budynku.

Oferta

 • Odbiór instalacji elektrycznejUrządzenia elektryczne muszą zapewniać bezpieczeństwo wszystkim domownikom. W czasie odbioru instalacji bada się skuteczność ochrony przewodów przed zwarciem, skuteczność ochrony przeciwporażeniowej, rezystencję izolacji i wyłączniki różnicowo prądowe. Po przeprowadzeniu wszelkich pomiarów uprawniony elektryk wystawia protokół, który należy przedstawić w zakładzie energetycznym w chwili podpisywania stałej umowy na dostawę energii elektrycznej.
 • Odbiór instalacji gazowejOdbiór instalacji gazowej jest możliwy dopiero po wykonaniu głównej próby szczelności. Przeprowadza się ją po wykonaniu nowej instalacji, każdej przebudowie lub remoncie oraz wyłączeniu z użytku na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Próbę przeprowadza się odrębnie przed gazomierzami oraz dla pozostałej części instalacji. Manometr, użyty do wykonania próby, powinien spełniać wymogi klasy 0,6 i mieć świadectwo legalizacji. Ciśnienie w czasie próby powinno wynosić 0,05 MPa, a dla instalacji, która znajduje się w całości lub w części w budynku mieszkalnym 0,1 Mpa. Wynik jest pozytywny, jeżeli w czasie 30 minut nie nastąpi spadek ciśnienia. Próba kończy się sporządzeniem protokołu, który podpisuje wykonawca instalacji gazowej i właściciel nieruchomości, w której znajduje się badana instalacja. Jeżeli w ciągu 6 miesięcy od badania instalacja nie zostanie napełniona gazem, to próbę należy powtórzyć. Badanie stanu technicznego instalacji gazowej jest prowadzone łącznie ze sprawdzeniem stanu wentylacji i kanałów kominowych.
 • Odbiór wentylacji i kominówInstalację kominową i wentylacyjną bada się za pomocą specjalistycznego sprzętu. Wewnętrzną powierzchnię kominów sprawdza się inspekcyjną kamerą kominową. Wielkość ciągu w kominach i kanałach wentylacyjnych jest określana za pomocą anemometru skrzydełkowego. Szczelność przewodów kominowych bada się za pomocą nowoczesnej aparatury lub wykorzystuje się do tego celu świecę dymną. Inspekcja kominów i wentylacji kończy się wydaniem zaświadczenia o wynikach kontroli. Regularne kontrolowanie przewodów kominowych i kanałów wentylacyjnych zabezpiecza przed ryzykiem zaczadzenia.
 • Odbiór instalacji wod-kan i coW czasie wykonywania instalacji częściowy odbiór techniczny przeprowadza się przed zakryciem przewodów ukrytych w bruzdach oraz wszędzie tam, gdzie zakrycie rur uniemożliwi skuteczne przeprowadzenie odbioru końcowego. Sprawdza się wówczas szczegółowo wykonanie i zgodność instalacji z projektem. Do odbioru końcowego potrzebne są protokoły z wcześniejszych odbiorów częściowych. Szczególnie ważne są kontrole instalacji prowadzonych w wylewkach oraz ogrzewania podłogowego, które jest przykrywane wylewką i posadzką. W przypadku instalacji wodnej i ciepłowniczej bada się jej szczelność poprzez wtłoczenie powietrza o wysokim ciśnieniu, a następnie napełnia się ją wodą. Wcześniej sprawdzane jest oznaczenie elementów i zabezpieczenie obiegu wody gorącej przed przekroczeniem maksymalnego progu ciśnienia. Wykonanie próby szczelności potwierdza się protokołem lub wpisem do dziennika. Badaniu poddawana jest również głośność pracy rur i zabezpieczenia instalacji przed przepływami zwrotnymi. Sprawdza się pompy obiegowe, cyrkulacyjne, armaturę regulacyjną i odcinającą. Tuż przed oddaniem instalacji do użytku wykonuje się jej płukanie oraz w uzasadnionych przypadkach dezynfekcję przy pomocy roztworu chlorku wapnia lub chloroaminy.
 • Grudzień 2021Pomiary odbiorcze instalacji na powierzchni biurowej ZDM w budynku CH8 przy ul Chałubińskiego w Warszawie
 • Październik 2021Przegląd 5-letni budynku mieszkalno / biurowego przy ul Piekna w Warszawie
 • Wrzesień 2021Przegląd 5-letni budynku biurowego przy ul Mazowiecka 2-4 w Warszawie
 • Sierpień 2021Inwentaryzacja z pomiarami budynku usługowego z laboratorium ze strefami EX przy ul Szałwiowej w Warszawie
 • Kwiecień 2021Pomiary elektryczne z inwentaryzacją i aktualizacją dokumentacji w budynku produkcyjnym firmy farmaceutycznej w Kazuń Nowy
 • Marzec 2021Przegląd instalacji elektrycznej z naprawami w budynku zespołu szkół specjalnych przy ul Skaryszewskiej w Warszawie
 • Październik 2019 - Wrzesień 2020Bezpośredni nadzór nad wykonawstwem prac elektrycznych przy budowie budynku wielolokalowego przy ul Bethovena w Warszawie
 • Maj 2019 Przegląd 5-letni kompleksu budynków biurowych METROPOLITAN przy ul Plac Piłsudskiego 1-3 w Warszawie
 • Luty 2019 Przegląd 5-letni budynku biurowego WFC przy ul Emili Plater 53 w Warszawie
JESTEŚMY NA FACEBOOKU ---> Pomiary elektryczne pięcioletnie <=> Pomiary elektryczne warszawa
-------
Usługi elektryczne | Naprawy instalacji elektrycznych | Pogotowie elektryczne Elektryk Warszawa Targówek Bródno Zacisze Praga Północ
Elektryk | Instalacje elektryczne | Usuwanie awarii elektrycznych Elektryk Warszawa Białołęka Tarchomin Marki Ząbki Bielany Żoliborz
Baza FirmWykończenia wnętrz pod klucz